Årsberetning Maritim Center Skive 2018

Ved det årlige møde med Skive Kommune (8. januar 2019) aflagde vi som sædvanlig rapport for Maritim Center Skives virke for det forgangne år. Her kunne vi se tilbage på et år med mange gode tiltag men også et udfordrende år på det organisatoriske plan. Vores rapport til kommunen blev vel modtaget.

MCS har i sit mangeårige virke været drevet af en bestyrelse med blot tre personer og en daglig leder, og med korte kommandoveje til aktiviteter og beslutninger. En konstellation, der har vist sig at være rationel og skabt mange gode aktiviteter, men også en konstellation som ikke har involveret alle maritime parter i kommunen.

I 2018 blev der, i samarbejde med advokat og revisor, udarbejdet et sæt reviderede vedtægter og en udvidelse af foreningens medlemmer til en mere tidssvarende model. Glyngøre Sejlklub blev – som Skive Kommunes største maritime enhed, indvalgt i bestyrelsen med to repræsentanter.

Foreningens formål vil også fremover være at styrke og synliggøre det maritime live i Skive Kommune, og sammensætningen og udvidelsen af bestyrelsen anses som et meget positivt skridt i denne retning.
Bestyrelsen er bekendt med at det forventes at man kan byde ind i forhold til MCS’s aktiviteter generelt, og ikke alene i forhold til aktiviteter i egen klub.

Stævne-aktiviteten i 2018 har været påvirket af World Sailing VM i Århus, som trak på stort set alle danske ressourcer og derfor lagde en dæmper på de nationale stævner. Alligevel lykkedes det os at afvikle en del regionale aktiviteter som Hancock Cup, matchrace for firmaer og lignende. MCS bakkede også op om kølbådsstævne i Glyngøre, ligesom der traditionen tro blev lagt mange kræfter i Limfjorden Rundt for træskibe, som endnu engang blev en meget stor succes. Maritim Dag blev også en succes og vil i 2019 fortsat blive støttet af MCS.

MCS’s daglige leder Niels Sohn havde i 2018 to RIB-både at vedligeholde og oplyser at begge er klar til årets aktiviteter. Derudover har han sammen med Niels Jørgen Hedevang indkøbt og indrettet en lukket trailer med komplet udstyr til afvikling af maritime stævner. Hensigten er, at såvel både som trailer skal kunne bruges til at styrke sejlsportsstævner og andre maritime aktiviteter i Skive Kommune.

Niels Sohn har som tidligere år deltaget i en lang række møder omkring det maritime, herunder blandt andet med Dansk Sejlunion, SET, Turist og Søfartsstyrelsen.

Der har fra klubbernes side været ønske om et bedre overblik over hvordan der søges støtte til en given aktivitet. Hertil er der nu udviklet et sæt formularer, som skal udfyldes og behandles. Bestyrelsen er bevidst om at klubberne har brug for hurtigt tilsagn, og dette vil så vidt muligt også blive tilstræbt.
Ansøgningsskema enkeltperson
Ansøgningsskema forening

Niels Sohn er på vegne af MCS i jævnlig kontakt med Skive Kommunes maritime klubber, som tilbydes støtte til egne aktiviteter. Nogle klubber vil gerne trække på MCS mens andre klubber ikke prioriterer den slags aktivitet, som MCS arbejder med. Hensigten for 2019 er at udbygge samarbejdet med klubberne i hele Skive Kommune.

Pbv Flemming Petersen

Seneste kommentarer
  Arkiver
  Kategorier
  • Ingen kategorier
  Latest Posts
  Event Search
  Ads