Skive Sejlklub og Maritime Center Skive inviterer til jollestævne

Dato: Lørdag d. 25 maj 2019.

 

Regler: Der sejles efter ISAF´s regler for kapsejlads 2017-2020 med Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter og klasseregler for de pågældende klasser samt Limfjordskredsens særlige regler.

Sejladsbestemmelser udleveres ved registrering, og forefindes på den officielle opslagstavle.

 

Deltagelse: Optimist A, B og C, Tera, Zoom8, Europa, Laser, OK og Feva.

Optimist A skal føre et rødt bånd i sprydbarmen.

 

Joller skal være ansvarsforsikrede.

 

Registrering: I Bureauet inden første start. Bureauet er åben lørdag fra kl. 8.30.

 

Tidsplan:

Lørdag:        09.30 Velkomst/skippermøde.

09.45 Skippermøde for C-sejlere

11.00 Start på dagens første sejlads

16.00 Der grilles pølser ved klubhuset

16.30 Præmieoverrækkelse

 

Der starter ikke senere end kl. 15.30

 

Startgebyr: En mandsjolle 175 kr. – To mandsjolle 225 kr. – start + smør-selv frokost

Bane: Der sejles på to baner; hhv. C-bane (C-Opti. og Tera Sport) og stor bane (alle andre).

 

Pointsystem: Lavpointsystem.

 

Ledsagebåde: Ledsagebåde med forældre/trænere skal registreres i bureauet før sejladserne.

Registrerede ledsagebåde indgår i stævnets nødberedskab.

 

Præmier: Der er præmier til alle i Optimist C hver 3. startende optimist i optimist A+B og til hver 5. startende i de øvrige klasser.

 

Forplejning: Klubhuset er åben under hele stævnet. C-Sejlere spiser frokost i klubben mens andre klasser laver en smør-selv madpakke

 

Tilmelding: Senest fredag den 17. maj 2019 ved at sende tilmeldingsblanket til kontakt@skivesejlklub.dk

 

Senere tilmelding accepteres mod tillæg af 50% af startgebyret.

 

Betaling ved tilmelding.

Mobile Pay: 37057 – husk at angive sejlnummer

 

Information: Yderligere information fås ved stævneleder Ole Madsen 27790372

 

Arrangementsdetaljer
  • Startdato
    25. maj 2019 09:30
  • Slutdato
    25. maj 2019 17:00
Sponsorer