Morsø Sejlklub & Marina afholder i vinterhalvåret 2019/2020 kursus i Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.
Kurset tilbydes alle der ønske at tage duelighedsbevis i sejlads med fritidsbåde. Du behøver ikke at være medlem af Morsø Sejlklub & Marina.
Navigatorisk uddannelse der giver ret til at føre skibe op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre speed-båd. På kurset gennemgås: Jordens inddeling, søkortets opbygning, misvisning, deviation, styrede – sejlede og beholdende kurser, sejlede- og beholdende farter, afdrift for vind og strøm. Internationale søvejsregler gennemgås, hvor eleverne bl.a. lærer om nødsignaler, lanterneføringer og vigeregler til søs. Der gennemgås sikkerhed til søs. Desuden gennemgås godt sømandskab i forbindelse med brug af sit fartøj. Der er flere ting vedr. miljø, der gennemgås, hvilket er en del af kravet vedr. uddannelsen. Efter endt kursus kan eleverne gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i dels den teoretiske del, dels den praktiske del, hvor eleverne har mulighed for at lære at sejle en sejl eller motorbåd og hvor de bruges til aflæggelse af praktisk prøve. Efter bestået i ovennævnte, udstedes der et “Duelighedsbevis” af Søfartsstyrelsen. Der kan forventes en del hjemmearbejde.
Pris for kurset: 2000,-kr.
Der må påregnes udgifter til bøger, og søkort med mere ca. kr. 1400,00 samt prøvegebyr.
Kurset starter 5. november 2019 kl. 19.00, og består af 19 lektioner fordelt henover vinterhalvåret 2019/2020.

Se: https://msogm.dk/aktiviteter-morsoe-sejlklub-marina

Der skal være minimum 12 kursister tilmeldt.
Tilmelding til Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320, e-mail: kokholm49@gmail.com
Du kan se prøvekrav til duelighedsprøve mv. på Dansk Sejunions hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser
Du kan endvidere ser yderligere informationer om duelighedsprøve i sejlads fro fritidsfartøjer på Søfartsstyrelsens hjemmeside https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Duelighed
Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320 eller Lars Østergaard 29867526. Du er også velkommen til at sende en e-mail til: post@msogm.dk

Uddannelsesudvalget
Morsø Sejlklub & Marina

Arrangementsdetaljer
  • Startdato
    5. november 2019 19:00