Vejledning for ansøgning om tilskud fra Maritim Center Skive, gældende for enkeltpersoner i Skive Kommune
 1. Ansøger skal være medlem af en godkendt maritim klub i Skive Kommune.
 2. Personen, der søger om tilskud, skal have udvist engagement i sporten ved deltagelse i flere stævner, samt deltage aktivt i klublivet i den pågældende klub. Dette skal kunne bekræftes af træner og øvrige klubmedlemmer.
 3. Personen, der søger om tilskud, skal kvalificere sig blandt de 25 % bedste ved det pågældende stævne, for at kunne opnå evt. tilskud.Kriterier for jolle sejlere der ansøger skal følgende være opfyldt:Optimist: Skal være A. eller B sejler.

  Øvrige joller: Skal udvise aktivitet, samt have placeringer blandt de bedste 25 % af deltagerne, samt have deltaget aktivt som sejler i mindst 1. år.

  Surfer: Nationale stævner, med deltagelse af sejlere fra store dele af landet eller internationale stævner, samt andre stævner, gælder også SUP stævne.

  Herudover kan der søges om tilskud, som så vil blive behandlet individuelt i Maritim Center Skives bestyrelse.

 4. Ansøgninger skal indsendes kvartalvis. Der skal indsendes ét skema pr. stævne. Alle indsendte ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen, ved førstkommende bestyrelses møde.
 5. Ved ansøgning om tilskud skal der indsendes dokumentation i form af indbydelse, resultatliste, evt. PR-materiale fra stævnet, udklip og evt. links. Gerne med synliggørelse / eksponering af MCS, samt den pågældende klub, gerne med link til sociale medier.
 6. MCS skal, så vidt muligt, profileres med logo i sejl, på trailer eller andet synligt sted.
  Klistermærker med MCS s logo, fås ved henvendelse til MCS.
 7. Der kan søges støtte op til kr. 500,- pr. stævne for nationale stævner og op til kr. 1.000,- pr. stævne for internationale stævner.

Ansøgningsskema kan hentes her:

Ansøgning (PDF Formular)
Ansøgning (Word dokument)

Seneste kommentarer
  Arkiver
  Kategorier
  • Ingen kategorier
  Latest Posts
  Event Search
  Ads